Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 265841Beschikkingen | aanvraagEvenementenvergunning - Aangevraagde evenementenvergunning klein, Hertozgstraat / Scheepersstraat te Den Haag

Algemene informatie

550 jaar viering Guru Nanak Dev Ji op 17 november 2019

 

Ons kenmerk: 00327EVK19

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Hertozgstraat / Scheepersstraat

Ontvangstdatum aanvraag:

20 oktober 2019

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.