Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 26510Beschikkingen | aanvraagNabij Hondenlaan 4 Muntendam Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00012491

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Nabij Hondenlaan 4, 9649EX Muntendam, Grondverbetering/ontgravingslocatie

zand N2 Zuidbroek, 18 maart 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.