Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 264904Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Intrekken Schinkelbrug en andere in Amsterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018,

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering 29 oktober 2019

 

De volgende openbare ruimten hebben ingetrokken:

 • Schinkelbrug

   

 • Rozenoordbrug

   

 • Freijlemaborgbrug

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019

 

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting  

De Schinkelbrug bestaat uit een aantal afzonderlijke delen, namelijk twee bruggen van Rijkswaterstaat, een brug van de metro en een brug van ProRail. Om die reden moet de eerder vastgestelde Schinkelbrug worden ingetrokken.

De Rozenoordbrug bestaat uit een aantal afzonderlijke delen, namelijk twee bruggen van Rijkswaterstaat, een brug van de metro en een brug van ProRail. Om die reden moet de eerder vastgestelde Rozenoordbrug worden ingetrokken.

Als gevolg van sloop is de Freijlemaborgbrug verdwenen. Deze naam moet om die reden worden ingetrokken.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep