Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 264757Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Intrekken Amaliapark, vaststellen Prinses Amaliaplein en wijzigen begrenzing Strawinskypad in Zuid)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018, 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering 29 oktober 2019

 

Tot vaststelling van bijgaand voorstel waarmee het de onderstaande openbare ruimte intrekt:

 

 • Amaliapark  

Waarmee het de navolgende openbare ruimte vaststelt: 

 • Prinses Amaliaplein (BAG-type weg) 

Waarmee het de begrenzing van onderstaande openbare ruimte wijzigt: 

 • Strawinskypad (BAG-type weg) 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019

 

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

 

 

Toelichting  

Op 1 april 2007 is, voor een aan te leggen park aan de Zuidas, als naam Amaliapark vastgesteld. Inmiddels zijn we 12 jaar verder en blijkt dat het park niet gerealiseerd is c.q. wordt.

Aan de rand van de Zuidas bevindt zich een naamloos plein, waarvoor een naam moet worden vastgesteld. De namen van de aangrenzende straten in dit gebied zijn vernoemd naar leden van het Koninklijk huis. Omdat het Amaliapark er niet komt is in overleg met de projectgroep Zuidas en in overleg met de bewoners van de buurt besloten om het naamloze plein vast te stellen als Prinses Amaliaplein onder gelijktijdige intrekking van het Amaliapark.

De wijziging van de naam naar Prinses Amalia wordt ingegeven om verwarring met de bestaande Amaliastraat elders in Amsterdam (die verwijst naar Amalia van Solms, gemalin van stadhouder Frederik Hendrik) te voorkomen.

Met dit voorstel wordt het Amaliapark ingetrokken en wordt de naam Prinses Amaliaplein (Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau, 7 december 2003, erfprinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, oudste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Haar roepnaam is Amalia) vastgesteld.

Als laatste dient de begrenzing van het Strawinksypad te worden gewijzigd naar de nieuwe situatie.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep