Gemeenteblad van Heeze-Leende

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeGemeenteblad 2019, 264318Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ven 18 te Heeze

De gemeente heeft op 29 oktober 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 19177 voor een omgevingsvergunning op locatie Ven 18 te Heeze. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Inzage

De vergunning met bijlagen ligt ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 30 oktober 2019 en bedraagt 6 weken.