Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 264285Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Asten Parapluplan Wonen 2019’

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Asten Parapluplan Wonen 2019” met ingang van 1 november 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02019004-OW01. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website: http://www.asten.nl/bouwen/bestemmingsplannen/

Wilt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.