Oudehaske, Jousterweg 40A: ontvangen melding incidentele festiviteit 4 januari 2020 (IF nummer)

Op 24 oktober 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit met live- of mechanische muziek op zaterdag 4 januari 2020.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven