Terkaple, Oenemawei 18: aanvraag vergunning verstevigen dakconstructie (OV 20190485/4734167)

Op 24 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verstevigen van de dakconstructie en het realiseren van extra daglichttoetreding.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven