Joure, Geert Knolweg 52 a: aanvraag vergunning plaatsen nieuwe nooddeur in achtergevel (OV 20190478/4723411)

Op 21 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een nieuwe nooddeur in de achtergevel.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven