Lemmer, Langestreek 69: aanvraag vergunning uitbreiden woning en plaatsen nieuwe kapconstructie op gedeelte van uitbreiding (OV 20190477/4726917)

Op 21 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een nieuwe kapconstructie op een gedeelte van de uitbreiding (achterzijde woning).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven