Balk, Jachthavendyk 1: aanvraag vergunning realiseren aanbouw achter woning en bouwen garage/schuur (OV 20190362/4559309)

Op 21 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een aanbouw achter de woning en het bouwen van een garage/schuur.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven