Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2019, 262710Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het slopen van rijksmonument Glipperweg 72

Op 28 oktober 2019 hebben wij de volgende omgevingsvergunning verleend onder wabonummer 459604:

Glipperweg 72, het slopen van het woonhuis met voormalige bakkerij ten behoeve van nieuwbouw

 

Het betreft hier een rijksmonument. De sloop is noodzakelijk vanwege instortingsgevaar. Vanwege de spoedeisendheid in verband met het instortingsgevaar treedt de vergunning de dag na verzending in werking en mag onmiddellijk met de sloop worden begonnen.

De spoedeisendheid is ook aanleiding geweest om geen toepassing te geven aan de voor deze vergunning wettelijk vereiste voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat vooraf aan belanghebbenden geen gelegenheid is gegeven een zienswijze in te dienen.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschift tegen de omgevingsvergunning indienen bij het college en tegelijk een verzoek voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Belanghebbenden kunnen hiermee in een spoedvoorziening aan de rechtbank vragen de vergunning te schorsen totdat op het bezwaar is beslist. Omdat de initiatiefnemer vanwege het instortingsgevaar meteen zal beginnen met slopen zijn direct omwonenden in de week voorafgaand aan de vergunningverlening schriftelijk van bovenstaande op de hoogte gesteld.

De vergunning is verleend onder het voorschrift dat er nieuwbouw komt waarbij de schaal en het karakter van het huidige pand leidend is.

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.