Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 262428Beschikkingen | afhandelingKennisgeving gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op grond van artikel 2.33 lid 2 van de Wabo de op 24 oktober 2017 verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een carport aan de Blouwel 16 te Zevenbergen ambtshalve in te trekken voor zover het het bouwen van de carport betreft. De beslissing tot gedeeltelijke intrekking is aan belanghebbende verzonden op 22 oktober 2019.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.