Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 26145Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0019, Een gedeelte van de werkzaamheden vinden plaats in STD00 B 4804 voor en naast huisnr 76 en een gedeelte voor en naast Dr. Nolenslaan 44, kadestraal STD 00 4805, 6136 ES Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende omgevingsvergunning verleend.

 

Omschrijving activiteit(en): Dunning bomen Baandert

Locatie: Een gedeelte van de werkzaamheden vinden plaats in STD00 B 4804 voor en naaast bij huisnr 76 en een gedeelte voor en naast Dr. Nolenslaan 44, kadestraal STD 00 4805, 6136 ES Sittard

Dossiernummer: Om19.0019

Verzenddatum besluit: 30 januari 2019

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.