Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 260726Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Burg. Janssenstraat 54 in Beesel

Op 23 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een in-uitrit op het perceel Burg. Janssenstraat 54 in 5954BR Beesel (besluit verzonden 23-10-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.