Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 260721Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kerstenbergweg en Vossenberg 11 in Beesel

Op 23 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van in-uitritten voor de 5 levensloopbestendige woningen gelegen Kerstenbergweg en Vossenberg 11 in Beesel (besluit verzonden 23-10-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.