Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 260517Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv), Verleende incidentele standplaatsvergunning oliebollen in Nistelrode, Van de Marel VOF

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2019 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan Van de Marel VOF voor het verkoop van oliebollen op de parkeerplaats voor de Jumbo (Parkstraat) van 6 t/m 8 december, 10 t/m 15 december, 17 t/m 24 december en 27 t/m 31 december 2019.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.