Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 260378Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijk verbod innemen ligplaats Schippersgracht Maarssen

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 besloten, in het kader van de veiligheid gedurende de werkzaamheden aan de Schippersgracht, tot het instellen van een tijdelijk verbod op het innemen van een ligplaats aan de Schippersgracht te Maarssen, op basis van artikel 5:25 lid 2 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het verbod geldt voor de totale duur van het herstelproject van de Schippersgracht (tussen 14 oktober en 20 december 2019). In verband hiermee worden de borden ‘3x24’ tijdelijk verwijderd.

 

Stichtse Vecht, 28 oktober 2019.