Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 260332Overige overheidsinformatieTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van Jaspercross hardloopwedstrijd 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van de Jaspercross hardloopwedstrijd 2020, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod:

 

Locatie : één zijde van de Bergweg te Asten vanaf huisnummer 29 tot en met

huisnummer 61a.

Datum : 5 januari 2020 van 09.00 uur tot 17.00 uur.