Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kokmeeuwenweg 28 te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Kokmeeuwenweg 28 te Heusden

het veranderen van gebruik naar zorgfunctie 22-10-2019

 

 

Naar boven