Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 25934Overige besluiten van algemene strekkingVerkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

 

De burgemeester van Best maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen

Dorpsplein 2

5683 GA Best

 

Plaats: Best

Datum: maandag 4 februari 2019

 

De burgemeester voornoemd

J.G.M.T. Ubachs