Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 258309Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kleinwijk 4, 5388 PR te Nistelrode

Het plaatsen van een dakkapel

 

Datum ontvangst: 21-10-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 30 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze