Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 257087Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Gecombineerd forum Ruimte Samenleving Bestuur en Financiën op donderdag 7 november 2019

Agenda voor de vergadering van het Gecombineerde forum Ruimte Samenleving Bestuur en Financiën

op: donderdag 7 november 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen:

7. Coördinatieregeling Aldi in Brummen

8. Gewijzigde vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie

9. Belastingverordeningen 2020

10. Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en aansluiting van GGD NOG bij werkgeversvereniging

11. Aanpassen lidmaatschap werkgeversvereniging PlusOV

12. Sluiting