Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 256828Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

De Langeweg 13a in Langeweg

Wijziging van de brandcompartimentering

14 oktober 2019

Folke Bernadottelaan 8 in Willemstad

verplaatsen van de voordeur naar bestaand kozijn

15 oktober 2019

van Solmsstraat 6 in Zevenbergen

realiseren van  een uitrit

9 oktober 2019

De Vlijt in Zevenbergschen Hoek

Constructief verbeteren van bestaande bruggen

15 oktober 2019

          

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.