Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 255458Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbaak 1, 2165 AJ Lisserbroek, Cardol Land- en Tuinbouwmechanisatie, het uitbreiden van de werkplaats voor opslag en machineberging, datum verlengingsbesluit: 16-10-2019, zaak 9065644, OLO-4523227.

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar open. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.