Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2019, 255450Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, Gantellaan naast 18 (aangevraagd als Gantellaan 18A) te Honselersdijk

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen op 15 oktober 2019

Dossiernummer: W-AV-2019-2011

Omschrijving: het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit

Locatie: Gantellaan naast 18 (aangevraagd als Gantellaan 18A) te Honselersdijk

Activiteit(en):

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Westland gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

Vragen?

Heeft u een vraag neemt u dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via consulenten@gemeentewestland.nl of bedrijven@gemeentewestland.nl of telefonisch via 14 0174.