Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 255412Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding - Hoofdstraat 32 en 34 + Leuringslaan 2 t/m 24 (even) in Tolbert

Op 15 oktober 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Hoofdstraat 32 en 34 + Leuringslaan 2 t/m 24 (even) in Tolbert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201903993. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.