Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 255287Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen stelconplaten voor inrichting tijdelijke opslag, IJsselcentraleweg (zaaknummer Z2019-00011726)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

IJsselcentraleweg (kadastraal gemeente Zwolle,sectie L, nummer 2246, voormalig schakelstation tennet) – voor het leggen van stelconplaten voor het inrichten van een tijdelijke voorraad-opslag (3 jaar), verzonden op 17 oktober 2019