Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 255229Beschikkingen | aanvraagOpschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het legaliseren van de verbouwing van het pand, District Midden Breda, Torenstraat 9A-11 Breda

Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-003278

Uiterlijke besluitdatum: 24-11-2019

Locatie: District Midden Breda, Torenstraat 9A-11 Breda

Projectomschrijving: het legaliseren van de verbouwing van het pand

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.