Gemeenteblad van Westervoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortGemeenteblad 2019, 255185Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Het Geerken 336 (kavel 8) te Westervoort

De gemeente heeft op 17 oktober 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z/19/054391 / 19SZ1391 voor een omgevingsvergunning op locatie Het Geerken 336 (kavel 8) te Westervoort te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.