Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2019, 255034Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunningen, Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden, (11028576) Hemels Festival Indoor/90's & 00's XXL X-mas Edition.

 

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de balie in de hal van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen gedurende de periode van terinzagelegging. Kijk voor meer informatie over zienswijze indienen op www.leeuwarden.nl/zienswijze.

Inzage vanaf 24 oktober 2019 voor een periode van 2 weken.