Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 254838Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst milieumelding - Mulderspark 17 in LEEK

Op 12 september 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Mulderspark 17 in Leek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201903575. De melding betreft:

  • het oprichten, veranderen of in werking hebben van een meldingsplichtige milieu-inrichting

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.