Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2019, 254819Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Slingerkade (kadastraal bekend onder ZVH02 C 4968) in Zevenhuizen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 16 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het aanleggen van weg ter plaatse van de Slingerkade (kadastraal bekend onder ZVH02 C 4968) in Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019642100. De aanvraag betreft:

  • weg aanleggen of veranderen

  • uitvoeren werk of werkzaamheden, geen bouwwerk zijnde

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.