Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 254721Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Boslaan, AXman Challenge Exloo 2019 op 3 november 2019 van 08:00 uur tot 17:30 uur, (verleend)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.

Exloo

Boslaan, vergunning verleend voor AXman Challenge Exloo 2019 op 3 november 2019 van 08:00 uur tot 17:30 uur

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.