Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 254674Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Redenburgersingel 110, 2135 AC, realiseren van glazen wanden en dak voor het bestaande terras, 16-10-2019, zaaknummer 3282743, olonummer 4718247.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.