Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 254663Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Waterlustlaan 93 in Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 11 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het uitbreiden van de woning ter plaatse van de Waterlustlaan 93 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019610159. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Gouda een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.