Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2019, 254628Beschikkingen | aanvraagVerlenging van de beslistermijn Gemondseweg 28 te Gemonde

 

Registratienummer 2019237

Uiterste beslistermijn 29 november 2019

het herbouwen van de woning

Reguliere procedure voor de activiteit: bouwen

 

Informatie en procedure

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. Om het bezwaarformulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.