Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 254510Beschikkingen | aanvraagZwanenveld 2374 te Nijmegen: asbesthoudende platen in berging - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 21-10-2019

Omschrijving: asbesthoudende platen in berging (Zwanenveld 2374 te Nijmegen)

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z19.108516.01

Product: meldingen

Ontvangst: 15-10-2019

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=BC41BBFD-13F5-4F81-AA5B-6E443BA21267