Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 254492Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verbouwen van het pand en het plaatsen van een erfafscheiding, Haagweg 7, 9 en 11 Breda, District Midden Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2019-003165

Verzenddatum besluit: 17-10-2019

Locatie: Haagweg 7, 9 en 11 Breda, District Midden Breda

Projectomschrijving: het verbouwen van het pand en het plaatsen van een erfafscheiding

Deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.