Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2019, 254401Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Elzenhof 32 te Zuidlaren; het vervangen van een dragende muur

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Elzenhof 32 te Zuidlaren

Omschrijving : het vervangen van een dragende muur

Ontvangen : 16 oktober 2019

Kenmerk : WABO-20191068

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.