Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 254373Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoonstraat 48, 5384 AR te Heesch

Het uitbreiden van het woonhuis

 

Datum ontvangst: 16-10-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze