Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 254359Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Bus Whiskey Distillers, Heideweg 1a, 5472 LC in Loosbroek  

Aan Bus Whiskey Distillers B.V. is vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf Bus Whiskey Distillers, Heideweg 1a, 5472 LC in Loosbroek. De vergunning is verzonden op 16 oktober 2019.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.