Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 254357Beschikkingen | afhandelingVaststellen bestemmingsplan (3.1 Wro) Prins Bernhardstraat 5-5a te Meijel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 8 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Prins Bernhardstraat 5-5a in Meijel’ heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van de bedrijfswoning, op het adres Prins Bernhardstraat 5-5a te Meijel, naar een reguliere woning.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken hebben van 19 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijzen ingediend.

Inzien bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0207-VG01.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen vanaf 22 oktober 2019 gedurende 6 weken beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.