Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 254201Beschikkingen | aanvraagAangevraagde exploitatievergunning - exploitatie kampeerplaats - Zuidbuurtseweg 34 - Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een exploitatievergunning ontvangen voor Zuidbuurtseweg 34

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 2 oktober 2019. De aanvraag heeft kenmerk Z19-022427 en gaat over de exploitatie van de kampeerplaats.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

U kunt nog niet reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.