Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 254052Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Kluisstraat 27 te Ommel

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Kluisstraat 27 te Ommel

het bouwen van een woning 16-09-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wilt u stukken op het gemeentehuis komen inzien? Neem dan contact op met het KCC voor het maken van een afspraak.