Gemeenteblad van Westerwolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeGemeenteblad 2019, 253527Overige besluiten van algemene strekkingBezoekersreglement archieven Westerwolde

Registratie, aanmelden en afmelden als bezoeker

 

 • Bij uw bezoek aan het gemeentearchief meldt u zich bij de dienstdoende archiefmedewerker. De eerste keer krijgt u een registratieformulier voorgelegd, waarop u uw familienaam, voorletters, adres, postcode en woonplaats invult. Door het ondertekenen van het registratieformulier verklaart u zich te houden aan dit bezoekersreglement. Bezoekers die slechts komen voor kopieën van bouwtekeningen hoeven geen registratieformulier in te vullen.

 • De door u op het registratieformulier ingevulde gegevens worden alleen voor registratie van uw bezoek en voor statistische doeleinden gebruikt en zullen, zonder uw toestemming, niet aan derden worden verstrekt conform de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Bij ieder volgend bezoek wordt datum van uw bezoek op uw registratieformulier aangetekend.

 • Na uw bezoek meldt u zich af bij de dienstdoende archiefmedewerker

Gedrag in werkruimte

 

 • Eten, drinken en roken is niet toegestaan aan of op uw werktafel. Roken mag u alleen buiten de gemeentehuizen.

 • In geval van een calamiteit dient u de instructies van het personeel te volgen.

Raadplegen van archiefstukken

 

 • Archiefstukken worden alleen ter inzage gegeven indien de stukken openbaar zijn en indien de materiele toestand dit toestaat.

 • Gebruik archiefstukken niet als onderlegger en leun er niet op.

 • Maak geen aantekeningen op de archiefstukken en voeg geen eigen papieren toe.

 • Verstoor de aanwezige ordening van de archiefstukken niet.

 • Bevochtig uw vingers niet bij het omslaan van bladzijden van archiefstukken en raak stukken van vóór 1900 zo min mogelijk aan.

 • Meld aangetroffen beschadigingen of verkeerde opberging van archiefstukken aan de dienstdoende archiefmedewerker.

Reproduceren van archiefstukken

 

 • Van de meeste archiefstukken mogen kopieën gemaakt worden, tegen het tarief van de Legesverordening. Kopieën worden door de dienstdoende archiefmedewerker gemaakt. Met een fotocamera kan kosteloos foto's gemaakt worden, mits dit gebeurt zonder flitser of enige andere vorm van extra belichting.

 • Houdt u bij publicatie en delen rekening met het Auteursrecht, het Portretrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Bij de wens om gegevens uit het archief te gebruiken voor publicatie willen we graag vooraf inzage in het gebruikte manuscript.

 • Voor niet-openbare archiefbescheiden gelden andere regels.

 • Vanwege hun kwetsbaarheid mogen bepaalde documenten, b.v. kaarten, grotere boekwerken, gekleurde afbeeldingen en foto's van vóór 1900 niet worden gekopieerd.

Tot slot

 

 • Indien u zich niet aan de regels van dit reglement houdt, zal u hierop worden aangesproken door de dienstdoende archiefmedewerker. Bij herhaling kan u door hem de inzage van archiefstukken en de toegang tot de werkruimte worden ontzegd.

 • In geval van diefstal doen wij aangifte.