Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van 2 dakramen, Goudzuring 13 in Brummen

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 30 januari 2019

Locatie: Goudzuring 13 in Brummen

Voor: het plaatsen van 2 dakramen

Activiteit(en): Bouwen

Registratienummer: SXO-2019-0130

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 6 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven