Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 252809Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

HEEFT BESLOTEN:

 

de Nadere Regels parkeren op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 als volgt te wijzigen:

Artikel I

Aan Artikel 3 (Bewonersvergunning Binnenstad) wordt een zevende lid toegevoegd dat als volgt komt te luiden:

 • 7.

  Bewoners van een woonadres (incl. alle toevoegingen) onder a en verder komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel

  • a.

   Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven)

Artikel II

Artikel 4 (Bewonersvergunning schilwijken) lid 3 onderdeel k komt als volgt te luiden:

 • k.

  Boterdiep 9 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even)

Artikel II

Aan artikel 4 (Bewonersvergunning schilwijken) worden aan het derde lid extra onderdelen toegevoegd die als volgt komen te luiden:

 • t.

  Kraneweg 13

 • u.

  Veemarktstraat 92, 96

 • v.

  Verlengde Oosterstraat 1

Artikel III

Artikel 5 (Bedrijvenvergunning) lid 7 onderdeel k komt als volgt te luiden

 • k.

  Boterdiep 9 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even)

Artikel IV

Aan het zevende lid van artikel 5 (Bedrijvenvergunning) worden extra onderdelen toegevoegd die als volgt komen te luiden:

 • t.

  Kraneweg 13

 • u.

  Veemarktstraat 92, 96

 • v.

  Verlengde Oosterstraat 1

Artikel V Inwerkingtreding

Deze wijziging van de Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 8 oktober 2019

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Diana Starmans