Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 25118Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar van en voor de Zuid-Limburgse gemeenten als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op titel 5.2 van de Awb, alsmede op:

 

Drank- en Horecawet (artikel 41, eerste lid, onder b)

Wegenverkeerswet (artikel 170, eerste lid)

Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 (artikel 6:2)

Afvalstoffenverordening gemeente Landgraaf 2015 (artikel 25)

Wegsleepverordening gemeente Landgraaf 2017

 

Overwegende dat de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal het ‘Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2019’ met ingang van 1 maart 2019 hebben ondertekend met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I die in dienst zijn (bezoldigd) bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

Drank- en Horecawet (artikel 41, eerste lid, onder b)

Wegenverkeerswet (artikel 170, eerste lid)

Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 (artikel 6:2)

Afvalstoffenverordening gemeente Landgraaf 2015 (artikel 25)

Wegsleepverordening gemeente Landgraaf 2017

 

Dit besluit treedt op 1 maart 2019 in werking.

 

Landgraaf, 28 januari 2019

Namens burgmeester en wethouders voornoemd,

het hoofd afdeling Toezicht en Handhaving,