Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 251011Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 oktober 2019 tot en met 9 oktober 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Lapdijk 18 in Moerdijk

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning. Tevens wordt het eerdere besluit van 2 juli 2015, bekend onder kenmerk 2015/579 ingetrokken

8 oktober 2019

Hofstraat 30 in Willemstad

verbouwen en uitbreiden van de woning

9 oktober 2019

Prinses Christinastraat 52 in Fijnaart

legaliseren van een berging

7 oktober 2019

Schansweg 11 in Klundert

gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de woning. Tevens wordt het eerdere besluit van 9 april 2019, bekend onder ons kenmerk SBA 2019/47, ingetrokken

4 oktober 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.